SubWeb Navigation

NEWS
OUR MISSION

Stellenbosch Night Shelter

Algemene Informasie

Stellenbosch Night ShelterOns doel is om praktiese, meelewende hulp te voorsien wat daarop gemik is om mense weer hul plek in die gemeenskap te laat inneem.

Dit is 'n lang, veeleisende proses en ons aanvaar dat party mense altyd by ons sal wees, om die eenvoudige rede dat hulle nie in staat is om na hulself om te sien nie en daar nie alternatiewe is nie. By ouetehuise word al minder behoeftige mense toegelaat.

HOME

 
to TOP BACK to TOP
 

Designed by
CODEX dds

2002 - 2021 CODEX dds
terms & conditions

Hosted by
Adept Internet