SubWeb Navigation

NEWS
OUR MISSION

Homepage / Tuisblad

Kerke van STELLENBOSCH Churches

Homepage / TuisbladOur Home / Ons Huis

Our Home

The Council for Church Co-operatio in Stellenbosch (CCCS) represents the community of christian believers in Stellenbosch which comprises 33 congregations of various denominations and more than 20 000 church members. The council endeavors to strengthen the unity between the churches and co-ordinates various inter-church programs. The Council concerns itself with prayer and evangelism and social issues like education, housing, employment, crime and drug-misuse. It comments on ethical issues from time to time.

Ons Huis

Die Raad vir Kerklike Samewerking op Stellenbosch (RKSS) verteenwoordig die gemeenskap van christengelowiges in Stellenbosch wat bestaan uit 33 gemeentes van verskillende denominasies en meer as 20 000 kerklidmate. Die raad streef daarna om die eenheid tussen kerke te versterk en ko-ordineer verskillende interkerklike programme. Die raad gee aandag aan gebed en evangelisasie en sosiale aangeleenthede soos onderwys, behuising, werkskepping, misdaad en dwelmmisbruik. Daar word van tyd tot tyd kommentaar gelewer op etiese vraagstukke.

HOME

 
to TOP BACK to TOP
 

Designed by
CODEX dds

2002 - 2022 CODEX dds
terms & conditions

Hosted by
Adept Internet