NEWS
SPORT
WEATHER

OUR MISSION

MUNICIPALITY

Burgermeester / Mayor

Burgemeester se sekretaresse 
annemarieg@stellenbosch.org 
Tel: 021 808 8165 
Fax:  021 808 8200

Assistent Stadsekretaris 
Mnr JJ Kruger 
jkruger@stellenbosch.org
Tel: 021 808 8103
Fax: 021 808 8200

HoofkoŲrdineerder: Noodbestuur 
Mnr LL Stander 
lincolns@stellenbosch.org
 
Tel: 021 808 8178
Fax: 021 808 8193

Hoofwetstoepassingsbeampte 
Mnr CM Thorpe 
cedrict@stellenbosch.org

Tel: 021 808 8180
Fax: 021 808 8193

Hoof Brandweerdienste 
Mnr J Durand 
jand@stellenbosch.org 
Te: 021 808 8888
Fax: 021 883 3200

 

Stadstesourier / Town Treasurer

Hoof Tesourier 
Mnr P Diener 
pdiener@stellenbosch.org
 
Tel: 021 808 8600
Fax: 021 808 8574

GeleŽ in Neethlinghuis in Ryneveldstraat (langs die Stadhuiskompleks)

Kantoorure (Maandae - Vrydae) 08:00 - 12:45 en 13:30 - 16:30 
Betaling van rekeninge te Neethlinghuis (Maandae - Vrydae) 08:30 - 15:30

Toonbanknavrae: 08:30 - 12:45 en 13:30 - 15:30
Algemene navrae: Tel. 021 808 8111 
Telefoonnavrae in verband met: 
Maandelikse rekeninge: Tel. 021 808 8551 
Eiendomsbelasting en diensgelde: Tel. 021 808 8553
Verskaffing van dienste: Tel. 021 808 5553/ 021 808 5551

Waardasie- en belastinguitklaringsertifikate 
Inligting aangaande grond, geboue, skattings en oppervlaktes 
Aansoek vir maandelikse betaling van belasting en diensgelde 
Aansoek vir afslag op eiendomsbelasting vir pensioenarisse 
Verhuring van straatkollektebussies 
Verkoop toegangspermitte vir ontspanningsareas 
Uitreik van identifikasiekaarte vir aankoop van elektrisiteit by na-ure
Outobetaalstelsel vir die betaling van maandelikse en jaarlikse rekeninge per debietorder deur middel van bank- en bouverenigingrekeninge. 
Algemene navrae: Tel. 021 808 8567

 

Elektrotegniese Stadsingenieur / Electro Technical Engineer

Hoof Eleltrisiteit
Mr B. Naude 
bnaude@stellenbosch.org
 

Hoof Ingenieursdienste
Me. T Ackurst ( Sekretaresse)
Mnr E. Delport (Stadsingenieur) 
TillaA@stellenbosch.org
 

Inspeksie van elektriese installasies van privaat huishoudings op aanvraag 
Ure: 08:00 - 16:30 Tel. 021 808 8408

 

Bosbou, Parke en Rekreasie / Forestry, Parks and Recreation

Hoof Omgewing & Rekreasiebestuur
Mnr G Haasbroek 
hasieh@stellenbosch.org
 
Tel: 021 808 8453
Fax: 021 808 8200 
Die Jonkershoek Piekniekterrein is toeganklik vir die publiek gedurende: 
Oktober tot April vanaf 08:00 - 20:00 
Mei tot September vanaf 09:00 - 17:00 
Let Wel: Hierdie piekniekterrein is slegs oop Sondae en publieke vakansiedae gedurende die wintermaande.

 

Beplanning en Ontwikkeling / Planning and Development

Instandhouding (Munisipale wonings/woonstelle) Tel.021 808 8381 
Bouinspekteur Tel.021 808 8376 
Indiening van bouplanne Tel. 021 808 8379
Tye: 09:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00 
Verskaf statistiese gegewens ten opsigte van erwe Tel. 021 808 8369 
Hantering van hersonering, afwykende gebruike, ens. Tel. 021 808 8370 
Kantoorure: 08:00 - 16:30

 

Gesondheidsdienste / Health Services

Hoof Gesondheidsdienste 
Mnr J Harmse 
harmsej@stellenbosch.org
 
Tel: 021 808 8513
Fax: 021 808 8200

Uitreik van handelslisensies 08:00 - 12:45 en 13:30 - 16:30 
Uitreik van permitte bv. smous 09:00 - 13:00 
Vullisverwydering: Maandae - Vrydae 07:15 - 16:15

 

Verkeersdienste / Traffic Department

Hoof Verkeersdienste 
Mnr JIJ du Toit 
johand@stellenbosch.org
 
Te: 021 808 8812 
Fax: 021 808 8109

Me J Philips (Verkeershoof Sekretaresse) 
jacquip@stellenbosch.org
 
Tel: 021 808 8812
Fax: 021 808 8109

Administratiewe kantore geleŽ in Joubertstraat

Alle afdelings Tel. 021 808 8800 - 021 808 8805 
Motorvoertuigregistrasies Tel. 021 808 8807 
Hofafdeling Tel. 021 808 8816 
Algemene kantoorure 08:00 - 12:45 en 13:30 - 16:45 
Motorvoertuigregistrasies 08:00 - 16:00 
Bestuurderlisensies 08:00 - 12:45 en 13:30 - 16:30 
Padvaardigheid en geskiktheid 08:00 - 15:45 
Hofafdeling 08:00 - 12:45 en 13:30 - 16:30 
Boetes en skulderkennings 08:00 - 12:30 en 13:30 - 16:00

 

Sportfasiliteite / Sport Facilities

Universiteit Sportklub te Coetzenburg - Tel. 021 808 4941 
Van der Stel Sportklub: rugby, sokker, hokkie, bofbal, krieket, rolbal, tennis, netbal en binnemuurse sport soos gimnastiek en judo - Tel. 021 887 3158 
Interim Sportraad vir die groter Stellenbosch: rugby, sokker, hokkie, netbal, tennis, krieket 
Stellenbosch Gholfklub: 18 putjiebaan - Tel. 021 880 0003 
Paradyskloof Tennisklub 
SilhoeŽt Skietklub - Tel. 021 855 3498 
Pistool Skietklub - Tel. 021 887 6889 
Swembad: Die openbare swembad in Cloetesville is onder die beheer van die Stadsraad - Tel. 021 889 9316. Oop seisoen: 15 September - 15 April. Tye: Wissel tussen 10:00 en 20:00

 

Publieke Biblioteke / Public Libraries

Stadbibliotekaris: Me Elmien van Blommenstein 
Stellenbosch Openbare Biblioteek - Pleinstraat, Stellenbosch - funksioneer as Sentrale Biblioteek met Cloetesville, Idasvallei en Kaya Mandi as die onderskeie takbibioteke.

Ure 
Volwassenes: 
Maandag - Donderdag 09:00 - 20:00 
Vrydag 09:00 - 19:00 
Saterdag 08:30 - 12:00

Kinders:
Maandag en Donderdag 10:00 - 13:00/14:00 - 20:00 
Dinsdag, Woensdag, Vrydag 10:00 - 13:00/14:00 - 17:00 
Saterdag 08:30 - 12:00

Cloetesville Biblioteek - Vredeluststraat, Cloetesville
Ure 
Volwassenes: 
Maandag - Donderdag 10:00 - 19:00 
Vrydag 09:00 - 12:00/14:00 - 17:00 
Saterdag 10:00 - 12:00

Kinders: 
Maandag - Donderdag 10:00 - 17:00 
Dinsdag, Woensdag, Vrydag 09:00 - 12:00/14:00 - 17:00 
Saterdag 10:00 - 12:00

Idasvallei Biblioteek - Sonnebloemstraat, Idasvallei
Ure 
Volwassenes: 
Maandag - Donderdag 10:00 - 13:00/14:00 - 19:00 
Vrydag 10:00 - 13:00/14:00 - 17:00 
Saterdag 10:00 - 12:00

Kinders: 
Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00/14:00 - 17:00 
Saterdag 10:00 - 12:00

Kaya Mandi Openbare Biblioteek - Masethandanestraat, Kaya Mandi
Ure 
Maandag tot Donderdag 10:00 - 13:00/14:00 - 19:00 
Vrydag 10:00 - 13:00/14:00 - 17:00 
Saterdag 10:00 - 12:00

 

PAY YOUR WATER AND ELECTRICITY BILLS ONLINE

MORE ON SITE

Subwebs under Stellenbosch are listed in the links page.

HOME

GENERAL INFO

SUB-WEBS